3cL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 etyka #3e Sala_4   u_infor_ekon-1/2 GR Sala_19    
1 8:00- 8:45 etyka #3e Sala_4 wf-2/2 SD Sala_gim1 j.angielski-1/2 JJ Sala_11
u_infor_ekon-2/2 GR Sala_19
   
2 8:55- 9:40 r_geografia Sala_24 wf-1/2 LB Sala_gim2
wf-2/2 SD Sala_gim1
j.hiszpański-1/2 DB Sala_17
j.angielski-2/2 DM Sala_23
  religia KW Sala_8
3 9:50-10:35 u_hist.i sp. KR Sala_25 r_geografia Sala_24 r_matematyka JS Sala_11 j.polski JB Sala_10 matematyka JS Sala_8
4 10:55-11:40 matematyka JS Sala_17 matematyka JS Sala_17 r_geografia Sala_24 r_matematyka JS Sala_8 r_matematyka JS Sala_8
5 11:50-12:35 j.polski JB Sala_10 j.polski JB Sala_10 r_geografia Sala_24 r_matematyka JS Sala_8 u_ochr_śr SN Sala_8
6 12:45-13:30 j.polski JB Sala_10 godz.wych GR Sala_15 r_matematyka JS Sala_17 r_geografia Sala_24 wf-1/2 LB Sala_gim2
7 13:40-14:25 j.angielski-1/2 JJ Sala_10
j.hiszpański-2/2 DB Sala_1
  wf-1/2 LB Sala_gim2
wf-2/2 SD Sala_gim1
j.angielski-1/2 JJ Sala_22
j.hiszpański-2/2 DB Sala_23
 
8 14:35-15:20 j.angielski-2/2 DM Sala_23   religia KW Sala kat. j.hiszpański-1/2 DB Sala_23
j.angielski-2/2 DM Sala_1
 
Drukuj plan
wygenerowano 2020-09-30
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum